Для вступу до аспірантури вступник особисто подає до відділу аспірантури і докторантури ХНУМГ ім. О. М. Бекетова (каб. 403а, корпус бмк) повний комплект обов’язкових документів у картонному швидкозшивачі.

Під час подання документів вступник пред’являє:

- документ, що посвідчує особу та громадянство;

- заява установленої форми;

- військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);

- документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо- кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього.

До заяви вступник додає:

-  згоду на збір та обробку персональних даних;

- анкету;

автобіографію;

- список опублікованих наукових праць і винаходів (оформлений з урахуванням нормативних положень ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання) за власним підписом та підписом передбачуваного наукового керівника. У списку окремо виділити публікації у фахових виданнях України категорії А і Б, в іноземних виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах Scopus або Web of Science. Приклад оформлення списку опублікованих наукових праць і винаходів наведено у Додатку Г, Г.1 Правил прийому до аспірантури і докторантури ХНУМГ ім. О. М. Бекетова; 

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, та додатка до нього;

- витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету, інституту про рекомендацію щодо вступу до аспірантури (за наявності);

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

- копію військового квитка або посвідчення про приписку;

- копію ідентифікаційного номеру;

2 фотокартки 3х4;

- довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в університетському гуртожитку);

- міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня) (за наявності);

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Усі вступники обов'язково мають заповнити реєстраційну інформацію в форматі MS Excel (завантажити зразок) та надіслати її електронною поштою на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вартість навчання за рахунок коштів фізичних осіб (на умовах контракту) за очною (денною, вечірньою) формою.

Вартість навчання за рахунок коштів фізичних осіб (на умовах контракту) за заочною формою.

 

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору й зарахування до аспірантури

 

Етапи вступної кампанії   Терміни  
1 хвиля (на умовах контракту)  2 хвиля (за рахунок коштів державного бюджету; на умовах контракту) 
Початок прийому заяв та документів 01 лютого 2021 року 14 серпня 2021 року
Закінчення прийому заяв та документів 09 лютого 2021 року 23 серпня 2021 року
Строки проведення вступних випробувань

з 10 лютого по

19 лютого 2021 року 

з 26 серпня по

03 вересня 2021 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 24 лютого 2021 року 07 вересня 2021 року
Термін зарахування вступників за рахунок коштів державного бюджету - до 10 вересня 2021 року
Термін зарахування вступників на умовах контракту 01 березня 2021 року  10 вересня 2021 року
Початок навчання 01 березня 2021 року 13 вересня 2021 року

 

Документи подавати за адресою ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, Україна, 61002.

Відділ аспірантури і докторантури к. 403а (новий корпус)

Консультації з питань вступу: (057) 707-31-55

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 
 
Програми вступних іспитів за спеціальностями
 
 
З програмою вступного іспиту з іноземної мови можна ознайомитись тут.
 
Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів та мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.
 
Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, що зазначена в дипломі магістра (спеціаліста) можуть бути призначені додаткові вступні випробування. З програмами додаткових вступних іспитів можна ознайомитись тут.
 
Склад предметних комісій за спеціальностями
 

161 Хімічні технології та інженерія
281 Публічне управління та адміністрування
 
 
 
 
 
 


Контакти

Адреса:      61002, вул. М. Бажанова, 17, к. 407, 403а (корпус БМК), м. Харків, Україна

Проїзд до станції метро «Архітектора Бекетова», далі пішки вулицею Маршала Бажанова.

Тел: 707-31-55, 707-31-91, 707-31-92

e-mail: ipkvk@kname.edu.ua

Ми у соцмережах

facebook instagram