Для вступу до аспірантури вступник особисто подає до відділу аспірантури і докторантури ХНУМГ ім. О. М. Бекетова (каб. 403а, корпус бмк) повний комплект обов’язкових документів у картонному швидкозшивачі.

Під час подання документів вступник пред’являє:

- документ, що посвідчує особу та громадянство;

- заява установленої форми;

- військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних);

- документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо- кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього.

До заяви вступник додає:

-  згоду на збір та обробку персональних даних;

- анкету;

- особовий листок з обліку кадрів (для працюючих - заповнений за основним місцем роботи);

автобіографію;

- список опублікованих наукових праць і винаходів (оформлений з урахуванням нормативних положень ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання), завірений вченим секретарем ХНУМГ ім. О. М. Бекетова з відгуком передбачуваного наукового керівника;

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, та додатка до нього;

- витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету, інституту про рекомендацію щодо вступу до аспірантури (за наявності);

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

- копію ідентифікаційного номеру;

2 фотокартки 3х4;

- довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в університетському гуртожитку);

- медична довідка про стан здоров'я за формою № 086-о;

- міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня) (за наявності). 

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Усі вступники обов'язково мають заповнити реєстраційну інформацію в форматі MS Excel (завантажити зразок) та надіслати її електронною поштою на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вартість навчання за рахунок коштів фізичних осіб (на умовах контракту) за очною (денною, вечірньою) формою:

19 600 грн. на рік

 

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору й зарахування до аспірантури

 

Етапи вступної кампанії   Терміни  
1 хвиля (за рахунок коштів державного бюджету; на умовах контракту)  2 хвиля (на умовах контракту) 
Початок прийому заяв та документів  12 серпня 2019 року 20 січня 2020 року 
Закінчення прийому заяв та документів  23 серпня 2019 року 07 лютого 2020 року 
Строки проведення вступних випробувань

з 27 серпня по

09 вересня 2019 року 

з 10 лютого по

21 лютого 2020 року 
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 11 вересня 2019 року  27 лютого 2020 року 
Термін зарахування вступників до 15 вересня 2019 року  до 01 березня 2020 року 
Початок навчання 01 жовтня 2019 року  01 березня 2020 року 

 

Документи подавати за адресою ХНУМГ імені О. М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, Україна, 61002.

Відділ аспірантури і докторантури к. 403а (новий корпус)

Консультації з питань вступу: (057) 707-31-55

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 
 
Програми вступних іспитів за спеціальностями
 
 
З програмою вступного іспиту з іноземної мови можна ознайомитись тут.
 
Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань з визначених предметів та мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.
 
Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, що зазначена в дипломі магістра (спеціаліста) можуть бути призначені додаткові вступні випробування. З програмами додаткових вступних іспитів можна ознайомитись тут.
 
Склад предметних комісій за спеціальностями
 

281 Публічне управління та адміністрування
 
 

Контакти

Адреса:      61002, вул. М. Бажанова, 17, к. 407, 403а корпус бмк, м. Харків, Україна

Проїзд до станції метро «Архітектора Бекетова», далі пішки вулицею Маршала Бажанова.

Тел: 707-31-55, 707-31-91, 707-31-92

e-mail: ipkvk@kname.edu.ua