Для вступу до аспірантури вступник особисто подає відбірковій комісії НН ІПКВК ХНУМГ ім. О. М. Бекетова (каб. 403а, корпус бмк) повний комплект обов’язкових документів у картонному швидкозшивачі.

Під час подання документів вступник пред’являє оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

Перелік обов'язкових документів:

 • заява установленої форми;
 • згода на збір та обробку персональних даних;
 • анкета;
 • автобіографія;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (оформлений з урахуванням нормативних положень ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання) за власним підписом та підписом передбачуваного наукового керівника. У списку окремо виділити публікації у фахових виданнях України категорії А і Б, в іноземних виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах Scopus або Web of Science. Приклад оформлення списку опублікованих наукових праць і винаходів наведено у Додатку Г, Г.1 Правил прийому до аспірантури і докторантури ХНУМГ ім. О. М. Бекетова; 
 • копія документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, та додатка до нього;
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету, інституту про рекомендацію щодо вступу до аспірантури (за наявності);
 • копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копія військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копія ідентифікаційного номеру;
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;
 • довідка з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в університетському гуртожитку);
 • міжнародний сертифікат з англійської мови, який засвідчує рівень не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня (за наявності);
 • письмове повідомлення щодо поінформованості про відсутність акредитації (у разі подання документів на неакредитовані освітні програми), підтверджене особистим підписом вступника під час подання заяви у паперовій формі, що засвідчує факт ознайомлення вступника з частиною шостою статті 7 Закону України «Про вищу освіту».

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Усі вступники обов'язково мають заповнити реєстраційну інформацію в форматі MS Excel (завантажити зразок) та надіслати її електронною поштою на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вартість навчання за рахунок коштів фізичних осіб (на умовах контракту) за очною (денною, вечірньою) формою.

Вартість навчання за рахунок коштів фізичних осіб (на умовах контракту) за заочною формою.

 

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору й зарахування до аспірантури

 

Етапи вступної кампанії   Терміни  
1 хвиля (на умовах контракту)  2 хвиля (за рахунок коштів державного бюджету; на умовах контракту) 
Початок прийому заяв та документів
Закінчення прийому заяв та документів
Строки проведення вступних випробувань

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників
Термін зарахування вступників за рахунок коштів державного бюджету
Термін зарахування вступників на умовах контракту
Початок навчання

 

Документи подавати за адресою ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, Україна, 61002.

Відділ аспірантури і докторантури к. 403а (новий корпус)

Консультації з питань вступу: (057) 707-31-55

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 
 

У разі складання вступних іспитів з використанням технологій дистанційного навчання, вони проводяться відповідно до «Порядку проведення вступних випробувань до аспірантури Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова у 2022 році з використанням технологій дистанційного навчання»

 
Програми вступних іспитів за спеціальностями
 
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
073 Менеджмент
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
122 Комп'ютерні науки
132 Матеріалознавство
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
161 Хімічні технології та інженерія
183 Технології захисту навколишнього середовища
191 Архітектура та містобудування
192 Будівництво та цивільна інженерія
193 Геодезія та землеустрій
275 Транспортні технології (за видами)
275 Транспортні технології. Електротранспорт
281 Публічне управління та адміністрування
 
З програмою вступного іспиту з англійської мови можна ознайомитись тут.
 
Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань із спеціальності і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.
 
 
СКЛАД ПРЕДМЕТНИХ КОМІСІЙ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ
 


Контакти

Адреса:      61002, вул. М. Бажанова, 17, к. 407, 403а (корпус БМК), м. Харків, Україна

Проїзд до станції метро «Архітектора Бекетова», далі пішки вулицею Маршала Бажанова.

Конт. тел. завідувача відділу аспірантури і докторантури: +380997717627

e-mail: ipkvk@kname.edu.ua

Ми у соцмережах

facebook instagram