Спеціалізовані вчені ради Харківського національного університету

міського господарства імені О. М. Бекетова

№ з/п

Шифр ради

Наукові спеціальності

Голова і учений секретар ради

1

Д 64.089.01

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Голова ради – Кондратенко Н. О., д-р екон. наук, професор;

Учений секретар – Рудаченко О. О., д-р екон. наук, доцент.

2

Д 64.089.03

05.01.04 – ергономіка;

05.22.01 – транспортні системи;

05.22.09 – електротранспорт

Голова ради – Понкратов Д. П., д-р техн. наук, доцент;

Учений секретар – Куш Є. І., канд. техн. наук, доцент

3

Д 64.089.04

05.13.06 – інформаційні технології;

05.13.22 – управління проектами і програмами.

Голова ради – Чумаченко І.В., д-р техн. наук, професор;

Учений секретар – Косенко Н. В., канд. техн. наук, доцент

 

Архів (спеціалізовані вчені ради, термін повноважень яких закінчився)


Контакти

Адреса:      61002, вул. М. Бажанова, 17, к. 407, 403а (корпус БМК), м. Харків, Україна

Проїзд до станції метро «Архітектора Бекетова», далі пішки вулицею Маршала Бажанова.

Конт. тел. завідувача відділу аспірантури і докторантури: +380997717627

e-mail: ipkvk@kname.edu.ua

Ми у соцмережах

facebook instagram