Для вступу до аспірантури вступник особисто подає відбірковій комісії НН ІПКВК ХНУМГ ім. О. М. Бекетова (каб. 403а, корпус бмк) повний комплект обов’язкових документів у картонному швидкозшивачі.

Під час подання документів вступник пред’являє оригінали:

 • документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

Перелік обов'язкових документів:

 • заява установленої форми;
 • згода на збір та обробку персональних даних;
 • анкета;
 • автобіографія;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів (оформлений з урахуванням нормативних положень ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання) за власним підписом та підписом передбачуваного наукового керівника. У списку окремо виділити публікації у фахових виданнях України категорії А і Б, в іноземних виданнях та виданнях, зареєстрованих у наукометричних базах Scopus або Web of Science. Приклад оформлення списку опублікованих наукових праць і винаходів наведено у Додатку Г, Г.1 Правил прийому до аспірантури і докторантури ХНУМГ ім. О. М. Бекетова; 
 • копія документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, та додатка до нього. У разі наявності поліграфічного документу про вищу освіту, виданого, орієнтовно, до 01.01.2000 року, вступник надає нотаріально завірену копію цього документу;
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету, інституту про рекомендацію щодо вступу до аспірантури (за наявності);
 • копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • копія військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копія ідентифікаційного номеру;
 • 3 кольорові фотокартки розміром 3 × 4 см;
 • довідка з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в університетському гуртожитку);
 • міжнародний сертифікат з англійської мови, який засвідчує рівень не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня (за наявності).

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Усі вступники обов'язково мають заповнити реєстраційну інформацію в форматі MS Excel (завантажити зразок) та надіслати її електронною поштою на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вартість навчання за рахунок коштів фізичних осіб (на умовах контракту) за очною (денною, вечірньою) формою.

Вартість навчання за рахунок коштів фізичних осіб (на умовах контракту) за заочною формою.

 

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору й зарахування до аспірантури

 

Етапи вступної кампанії   Терміни  
1 хвиля (на умовах контракту)  2 хвиля (за рахунок коштів державного бюджету; на умовах контракту) 
Початок прийому заяв та документів  06 квітня 2023 року 14 серпня 2023 року
Закінчення прийому заяв та документів 15 квітня 2023 року  25 серпня 2023 року 
Строки проведення вступних випробувань

з 17 квітня до 24 квітня 2023 року 

з 28 серпня до 05 вересня 2023 року 

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 27 квітня 2023 року  07 вересня 2023 року 
Термін зарахування вступників за рахунок коштів державного бюджету  - 08 вересня 2023 року 
Термін зарахування вступників на умовах контракту  28 квітня 2023 року 08 вересня 2023 року 
Початок навчання  01 травня 2023 року 11 вересня 2023 року 

 

Документи подавати за адресою ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, Україна, 61002.

Відділ аспірантури і докторантури к. 403а (новий корпус)

Консультації з питань вступу: 099-771-76-27

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 
 
 
Програми вступних іспитів за спеціальностями
 
132 Матеріалознавство
 
З програмою вступного іспиту з англійської мови можна ознайомитись тут.
 
Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань із спеціальності і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.
 
 
 

РЕЙТИНГОВИЙ СПИСОК ВСТУПНИКІВ, РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ У ПЕРШУ ХВИЛЮ 2023 РОКУ ПРИЙОМУ

ЗА РАХУНОК КОШТІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (НА УМОВАХ КОНТРАКТУ)

 

Контакти

Адреса:      61002, вул. М. Бажанова, 17, к. 407, 403а (корпус БМК), м. Харків, Україна

Проїзд до станції метро «Архітектора Бекетова», далі пішки вулицею Маршала Бажанова.

Конт. тел. завідувача відділу аспірантури і докторантури: +380997717627

e-mail: ipkvk@kname.edu.ua

Ми у соцмережах

facebook instagram