Основною формою підготовки фахівців ступеня доктора філософії на третьому рівні вищої освіти в Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова є аспірантура.

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освтньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в ХНУМГ імені О. М. Бекетова здійснюється:

- за рахунок коштів державного бюджету України – за державним замовленням;

- за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії проводиться в ХНУМГ імені О. М. Бекетова за очною (денною, вечірньою) та заочною формою навчання відповідно до ліцензії на провадження освітньої діяльності. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.03.2021 р. № 37-л ліцензований обсяг (на рік) на третьому освітньо-науковому рівні у ХНУМГ ім. О. М. Бекетова становить 87 осіб, враховуючи освітні програми, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, за Переліком, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 22.05.2020 р. № 673, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.06.2020 р. за № 502/34785 - Архітектура та містобудування, Транспортні технології (за видами), Транспортні технології. Електротранспорт.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) формою навчання.

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється за акредитованими освітніми програмами на підставі:

- міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну чи мобільності;

- на підставі договорів, укладених між ХНУМГ імені О. М. Бекетова та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;

- за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).


Контакти

Адреса:      61002, вул. М. Бажанова, 17, к. 407, 403а (корпус БМК), м. Харків, Україна

Проїзд до станції метро «Архітектора Бекетова», далі пішки вулицею Маршала Бажанова.

Конт. тел. завідувача відділу аспірантури і докторантури: +380997717627

e-mail: ipkvk@kname.edu.ua

Ми у соцмережах

facebook instagram