Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання в аспірантурі Харківського національного університету міського господарства
імені О. М. Бекетова для здобуття ступеня доктора філософії

 

Галузь знань

Спеціальність

Назва освітньо-наукової програми

Випускова кафедра

Кількість здобувачів

(на 01.01.2022 р.)

Сертифікат про акредитацію освітніх програм

(на 08.06.2022 р.)

03

Гуманітарні науки

032

Історія та археологія

Історія та археологія

Історії і культурології

 

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економіка

Економіки

8

Умовна (відкладена) акредитація

Рішення НАЗЯВО від 07.06.2022 р., протокол № 9 (14)

07

Управління
та адміністру-вання

071

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

3  Стрелка

073

Менеджмент

Менеджмент

Менеджменту і публічного адміністування

3  

076

Підприємницт-во, торгівля та
біржова
діяльність

Підприємництво, торгівля та
біржова
діяльність

Підприємництва та бізнес-адміністрування

6

Умовна (відкладена) акредитація

Рішення НАЗЯВО від 07.06.2022 р., протокол № 9 (14)

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні
науки

Комп’ютерні
науки

Управління проектами в міському господарстві і будівництві

Умовна (відкладена) акредитація

Рішення НАЗЯВО від 07.06.2022 р., протокол № 9 (14) 

13

Механічна інженерія

132

Матеріало-
знавство

Матеріало-
знавство

Технології будівельного виробництва і будівельних матеріалів

 1  

14

Електрична інженерія

141

Електро-
енерге
тика, електротехніка та електро-механіка

Електро-
енергетика, електротехніка та електромеханіка

Альтернативної електроенергетики та електротехніки

9

 

Стрелка

 

16 Хімічна та біоінженерія 161 Хімічні технології та інженерія Хімічні технології та інженерія в міському господарстві та будівництві Хімії та інтегрованих технологій 1  

18

Виробництво
та технології

183

Технології захисту навколишнього середовища

Технології захисту навколишнього середовища

Інженерної екології міст

2  

19

Архітектура та будівництво

191

Архітектура та містобудування

Архітектура та містобудування

Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища

9

 

192

Будівництво та цивільна інженерія

Будівництво та цивільна інженерія

Будівельних конструкцій

8 Стрелка 

193

Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

Земельного адміністрування та геоінформаційних систем

4

Умовна (відкладена) акредитація

Рішення НАЗЯВО від 14.04.2022 р., протокол № 6 (11) 

27

Транспорт

275

Транспортні технології (за видами)

Транспортні технології (за видами)

Транспортних систем і логістики

9    
Транспортні технології. Електро-транспорт Електричного транспорту

Умовна (відкладена) акредитація

Рішення НАЗЯВО від 07.06.2022 р., протокол № 9 (14) 

28

Публічне управління та адмініструван-ня

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Менеджменту і публічного адміністування

5  Стрелка

 

Ознайомитись із загальним обсягом навчальної роботи за спеціальностями, кількістю заліків та іспитів можна у Витягу з навчальних планів докторів філософії.

 

 


Контакти

Адреса:      61002, вул. М. Бажанова, 17, к. 407, 403а (корпус БМК), м. Харків, Україна

Проїзд до станції метро «Архітектора Бекетова», далі пішки вулицею Маршала Бажанова.

Конт. тел. завідувача відділу аспірантури і докторантури: +380997717627

e-mail: ipkvk@kname.edu.ua

Ми у соцмережах

facebook instagram