Спеціалізовані вчені ради Харківського національного університету

міського господарства імені О. М. Бекетова

№ з/п

Шифр ради

Наукові спеціальності

Голова і учений секретар ради

1

Д 64.089.01

08.00.04 – економіка та управління підприємствами;

08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;

21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності

Голова ради – Момот Т. В., д.е.н., професор;

Учений секретар – Шаповал Г. М.,

к.е.н.

2

Д 64.089.02

05.09.07 – світлотехніка та джерела світла

05.22.09 – електротранспорт 

Голова ради – Харченко В.Ф., д.т.н., професор;

Учений секретар – Поліщук В.М., к.т.н., доцент

3

Д 64.089.03

05.01.04 – ергономіка;

05.22.01 – транспортні системи

Голова ради – Лобашов О. О., д.т.н., професор;

Учений секретар – Понкратов Д.П., к.т.н., доцент

4

Д 64.089.04

05.13.06 – інформаційні технології;

05.13.22 – управління проектами і програмами.

Голова ради – Чумаченко І.В., д.т.н., професор;

Учений секретар – Гусєва Ю.Ю., к.т.н., доцент

5

К 64.089.05

05.14.02 – електричні станції, мережі і системи;

05.24.04 – кадастр та моніторинг земель.

Голова ради – Говоров П. П., д.т.н., професор;

Учений секретар – Пілічева М. О., к. т. н.

6

К 64.089.06

18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури;

18.00.04 – містобудуван-       ня та ландшафтна архітектура.

Голова ради –   Осиченко Г.О., д. архіт., доцент;

Учений секретар – Велігоцька Ю.С., к.архіт., доцент


Контакти

Адреса:      61002, вул. М. Бажанова, 17, к. 407, 403а (корпус БМК), м. Харків, Україна

Проїзд до станції метро «Архітектора Бекетова», далі пішки вулицею Маршала Бажанова.

Тел: 707-31-55, 707-31-91, 707-31-92

e-mail: ipkvk@kname.edu.ua

Ми у соцмережах

facebook instagram