Наказом ректора Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова Бабаєва В. М. від 14.09.2017 р. № 746-02 до докторантури у 2017 році зараховано:

  1. БОРОВИК Марину Вікторівну, кандидата економічних наук, доцента, доцента кафедри менеджменту і адміністрування зарахувати до докторантури очної (денної) за рахунок коштів державного бюджету із спеціальності 073 Менеджмент. Встановити строк підготовки доктора наук у докторантурі з 01.10.2017 р. по 30.09.2019 р.

Науковим консультантом призначено д. е. н., професора Новікову М. М.

Підстава: заява Боровик М. В. з резолюцією директора НН ІПКВК професора Харченка В. Ф., проректора з наукової роботи професора Сухонос М. К., витяг з протоколу засідання Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова від 31.08.2017 р. № 15.

  1. ПРАСОЛЕНКА Олексія Володимировича, кандидата технічних наук, доцента, доцента кафедри транспортних систем і логістики зарахувати до докторантури очної (денної) за рахунок коштів державного бюджету із спеціальності 275 Транспортні технології (за видами). Встановити строк підготовки доктора наук у докторантурі з 01.10.2017 р. по 30.09.2019 р.

Науковим консультантом призначено д. т. н., професора Лобашова О. О.

Підстава: заява Прасоленка О. О. з резолюцією директора НН ІПКВК професора Харченка В. Ф., проректора з наукової роботи професора Сухонос М. К., витяг з протоколу засідання Вченої ради Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова від 31.08.2017 р. № 15.


Контакти

Адреса:      61002, вул. М. Бажанова, 17, к. 407, 403а корпус бмк, м. Харків, Україна

Проїзд до станції метро «Архітектора Бекетова», далі пішки вулицею Маршала Бажанова.

Тел: 707-31-55, 707-31-91, 707-31-92

e-mail: ipkvk@kname.edu.ua