Наказом ректора Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова Бабаєва В. М. від 14.09.2017 р. №745-02, на підставі підсумків вступних іспитів, рекомендацій приймальної комісії (протокол № 3 від 11.09.2017 р.) для навчання в аспірантурі при кафедрах університету зараховано таких осіб:

в аспірантуру очну (денну) за рахунок коштів державного бюджету:

 1. ГОЛОВАЧОВА Віталія Вікторовича, із спеціальності 193 Геодезія та землеустрій. Строк підготовки доктора філософії в аспірантурі з 01.10.2017 р. по 30.09.2021 р.

        Науковим керівником призначено к. т. н., доцента Шипуліна В. Д.

 1. ЛУБА Андрія Івановича, із спеціальності 073 Менеджмент. Строк підготовки доктора філософії в аспірантурі з 01.10.2017 р. по 30.09.2021 р.

        Науковим керівником призначено д. е. н., доцента Ілляшенко О. В.

 1. ЛЯХ Юлію Іванівну, із спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування. Строк підготовки доктора філософії в аспірантурі з 01.10.2017 р. по 30.09.2021 р.

        Науковим керівником призначено д. держ. упр., доцента Гайдученко С. О.

 1. ПІТЯКОВА Олександра Сергійовича, із спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Строк підготовки доктора філософії в аспірантурі з 01.10.2017 р. по 30.09.2021 р.

        Науковим керівником призначено д. т. н., доцента Неєжмакова П. І.

 1. ШАХВЕРДЯНА Давида Сейрановича, із спеціальності 071 Облік і оподаткування. Строк підготовки доктора філософії в аспірантурі з 01.10.2017 р. по 30.09.2021 р.

        Науковим керівником призначено д. е. н., доцента Ілляшенко О. В.

в аспірантуру очну (вечірню) за рахунок коштів державного бюджету:

 1. БАБАНІНА Олександра Вікторовича, із спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія. Строк підготовки доктора філософії в аспірантурі з 01.10.2017 р. по 30.09.2021 р.

        Науковим керівником призначено к. т. н., доцента Бугаєвського С. О.

 1. БОРЩА Миколу Сергійовича, із спеціальності 183 Технології захисту навколишнього середовища. Строк підготовки доктора філософії в аспірантурі з 01.10.2017 р. по 30.09.2021 р.

        Науковим керівником призначено к. т. н., доцента Яковлєва В. В.

 1. ДОРОХІНУ Анну Анатоліївну, із спеціальності 122 Комп’ютерні науки. Строк підготовки доктора філософії в аспірантурі з 01.10.2017 р. по 30.09.2021 р.

        Науковими керівниками призначено к. т. н., доц. Гусєву Ю. Ю. та к. т. н. Старостіну А. Ю.

 1. НАПЛЬОКОВА Юрія Васильовича, із спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування. Строк підготовки доктора філософії в аспірантурі з 01.10.2017 р. по 30.09.2021 р.

        Науковим керівником призначено д. держ. упр., доцента Бєльську Т. В.

 1. СТЕПАНОВА Святослава Вадимовича, із спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування. Строк підготовки доктора філософії в аспірантурі з 01.10.2017 р. по 30.09.2021 р.

        Науковим керівником призначено д. держ. упр., доцента Дєгтяра О. А.

 1. ХОМАЙКО Ксенію Олександрівну, із спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування. Строк підготовки доктора філософії в аспірантурі з 01.10.2017 р. по 30.09.2021 р.

        Науковим керівником призначено д. держ. упр., доцента Бєльську Т. В.

 1. ШЕВЕТОВСЬКОГО Валентина Валентиновича, із спеціальності 122 Комп’ютерні науки. Строк підготовки доктора філософії в аспірантурі з 01.10.2017 р. по 30.09.2021 р.

        Науковим керівником призначено д. т. н., професора Сухонос М. К..

в аспірантуру очну (денну) за рахунок коштів фізичних осіб на умовах контракту:

 1. МХАЇКЛ Халу Халед, із спеціальності 191 Архітектура та містобудування. Строк підготовки доктора філософії в аспірантурі з 01.10.2017 р. по 30.09.2021 р.

        Науковим керівником призначено к. арх., доцента Криворучко Н. І.

в аспірантуру очну (вечірню) за рахунок коштів фізичних осіб на умовах контракту:

 1. МАЛИНІНУ Тетяну Василівну, із спеціальності 032 Історія та археологія. Строк підготовки доктора філософії в аспірантурі з 01.10.2017 р. по 30.09.2021 р.

        Науковим керівником призначено д. іст. н., професора Рябченко О. Л.


Контакти

Адреса:      61002, вул. М. Бажанова, 17, к. 407, 403а корпус бмк, м. Харків, Україна

Проїзд до станції метро «Архітектора Бекетова», далі пішки вулицею Маршала Бажанова.

Тел: 707-31-55, 707-31-91, 707-31-92

e-mail: ipkvk@kname.edu.ua