Закон України "Про вищу освіту"

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 року № 261

Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. № 167

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1050 "Деякі питання стипендіального забезпечення"

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.01.20197 р. № 32 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань стипендіального забезпечення"

Положення про спеціалізовану вчену раду, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 № 1059

Порядок присудження наукових ступенів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 567 (зі змінами)

Наказ МОН України від 12.01.2017 р. № 40 "Про затвердження Вимог до оформлення дисертації".

Наказ МОН України від 14.01.2016 р. № 13 "Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам" (зі змінами)

Наказ МОН України від 15.01.2018 р. № 32 "Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України"

 


Контакти

Адреса:      61002, вул. М. Бажанова, 17, к. 407, 403а корпус бмк, м. Харків, Україна

Проїзд до станції метро «Архітектора Бекетова», далі пішки вулицею Маршала Бажанова.

Тел: 707-31-55, 707-31-91, 707-31-92

e-mail: ipkvk@kname.edu.ua