1. Загальна частина

1.1 Цикл загальної підготовки

Академічна та наукова англійська мова

Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності

Управління науковими проектами

Сучасні методи викладання у вищій школі

Історія і філософія науки

 

1.2 Цикл професійної та практичної підготовки

Системологія на транспорті

Моделювання транспортних систем

 

2. Вибіркова частина

2.1 Цикл загальної підготовки

Іноземна мова професійного спрямування

Іноземна мова ділового спілкування

 

2.2 Цикл професійної та практичної підготовки

Блок 1 Транспортні технології

Теорія транспортних потоків

Логістичне управління на транспорті

Ефективність транспортних технологій

Фактор людини на транспорті

 

Блок 2 Транспортні технології. Електротранспорт

Сучасні досягнення в теорії та практиці електричного транспорту

Інформаційні технології в системах електротранспорту

Методи та апаратура технічної діагностики систем електричного транспорту

Управління інноваційними проектами в галузі енергозбереження на електричному транспорті

1. Загальна частина

1.1 Цикл загальної підготовки

Академічна та наукова англійська мова

Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності

Управління науковими проектами

Сучасні методи викладання у вищій школі

Історія і філософія науки

 

1.2 Цикл професійної та практичної підготовки

Державна інформаційна політика

Правова регламентація публічного управління та адміністрування

 

2. Вибіркова частина

2.1 Цикл загальної підготовки

Базова академічна та наукова іноземна мова (друга)

Комунікації в публічному управлінні

 

2.2 Цикл професійної та практичної підготовки

Публічне управління та адміністрування як суспільне явище, його інститути, форми та методи їх діяльності

Теоретичні засади розроблення та функціонування механізмів державного управління

Соціальна й гуманітарна політика органів місцевого самоврядування

Система органів публічної влади в Україні

1. Загальна частина

1.1 Цикл загальної підготовки

Академічна та наукова англійська мова

Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності

Управління науковими проектами

Сучасні методи викладання у вищій школі

Історія і філософія науки

 

1.2 Цикл професійної та практичної підготовки

Моделювання і дослідження складних систем

Системний курс геодезії

 

2. Вибіркова частина

2.1 Цикл загальної підготовки

Базова академічна та наукова іноземна мова (друга)

Тенденції розвитку земельного адміністрування

 

2.2 Цикл професійної та практичної підготовки

Методи оцінки та прогнозування стану і використання земельних ресурсів

Моніторинг земель і природних ресурсів

Територіальне планування та раціональне використання земель

Інтелектуальні інформаційні технології

1. Загальна частина

1.1 Цикл загальної підготовки

Академічна та наукова англійська мова

Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності

Управління науковими проектами

Сучасні методи викладання у вищій школі

Історія і філософія науки

 

1.2 Цикл професійної та практичної підготовки

Сучасні конструктивні системи та технології в будівництві і цивільній інженерії

Експериментальні методи дослідження і математична обробка результатів експерименту в галузі будівництва і цивільної інженерії

 

2. Вибіркова частина

2.1 Цикл професійної та практичної підготовки

Нові енергетичні принципи в задачах управління поведінкою конструкцій

Сучасні технології одержання і керування якістю будівельних матеріалів

Технологічні процеси зведення будівель і споруд із застосуванням сучасної будтехніки

Створення, оптимізація, удосконалення та підвищення надійності систем теплогазопостачання, вентиляції і кондиціювання повітря та будівельна теплотехніка

Взаємодія конструкцій будівель і споруд з грунтом

Інтенсифікація функціонування споруд і обладнання систем водопостачання та водовідведення

Контакти

Адреса:      61002, вул. М. Бажанова, 17, к. 407, 403а корпус бмк, м. Харків, Україна

Проїзд до станції метро «Архітектора Бекетова», далі пішки вулицею Маршала Бажанова.

Тел: 707-31-55, 707-31-91, 707-31-92

e-mail: ipkvk@kname.edu.ua