Наказом ректора Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова від 14.09.2018 р. № 697-02, на підставі підсумків вступних іспитів, рекомендацій приймальної комісії (протокол № 2 від 10.09.2018 р.) для навчання в аспірантурі при кафедрах університету зараховано таких осіб:

Наказом ректора Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова від 14.09.2018 р. № 696-02 до докторантури очної (денної) за рахунок коштів державного бюджету у 2018 році зараховано:

ГАЛКІНА Андрія Сергійовича, кандидата технічних наук, доцента кафедри транспортних систем і логістики. Спеціальність 275 Транспорті технології (за видами). Строк підготовки доктора наук у докторантурі з 01.10.2018 р. по 30.09.2020 р.

Науковим консультантом призначено д. т. н., професора Давідіча Ю. О.

 

РадзінськаЩиро вітаємо старшого викладача кафедри Земельного адміністрування та геоінформаційних систем Радзінську Юлію Борисівну з успішним захистом кандидатської дисертації у спеціалізованій вченій раді К 64.089.05 за спеціальністю 05.24.04 «Кадастр і моніторинг земель».

Щиро бажаємо подальших творчих та наукових успіхів!

 

Писаревський М. І. Пересипкін М14 липня відбулося засідання Спеціалізованої Вченої ради Д64.089.01 з захисту дисертаційних робіт Писаревського М.І. на тему «Механізм забезпечення економічної безпеки підприємств машинобудування щодо протидії рейдерству» та Пересипкіна М.М. «Кадрове забезпечення системи економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності України в умовах євроінтеграції».

Колектив кафедри щиро вітають аспірантів кафедри та їх керівника, завідувача кафедри, доктора економічних наук, професора Момот Тетяну Валеріївну з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 21.04.02 - Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності.

Колектив навчально-наукового інституту підготовки кадрів вищої кваліфікації Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова вітає з успішних захистом кандидатських дисертацій на здобуття