Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, що зазначена у дипломі про вищу освіту, Приймальною комісією призначається додаткове вступне випробування.

Для додаткового вступного випробування ваговий коефіцієнт не застосовується.

Додаткові вступні випробування передують вступним випробуванням зі спеціальності та англійської мови.

Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано».

У випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він позбавляється права брати участь у конкурсі.

У Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова відкрита спеціалізована вчена рада К 64.089.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури за спеціальностями 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» та 18.00.04 «Містобудування та ландшафтна архітектура» строком до 31 грудня 2019 року.(Наказ МОН від 11.07.2017 № 996 "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 червня 2017 рокувід 11.07.2017 № 996  "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 26 червня 2017 року")

3IMG 29838 липня 2017 р. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук аспірантка кафедри Чжан Хаоюй, науковий керівник д.е.н., проф. Момот Т.В., тема дисертації «Забезпечення кадрової безпеки підприємств промисловості в умовах конфліктного середовища», спеціальність 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарчої діяльності (економічні науки).