У Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова 20 лютого 2018 року у конференц-залі № 2 о 12.00 відбудеться презентація Програми імені Фулбрайта для студентів, викладачів та дослідників.

        Наказом ректора Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова Бабаєва В. М. від 14.09.2017 р. №745-02, на підставі підсумків вступних іспитів, рекомендацій приймальної комісії (протокол № 3 від 11.09.2017 р.) для навчання в аспірантурі при кафедрах університету зараховано таких осіб:

Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, що зазначена у дипломі про вищу освіту, Приймальною комісією призначається додаткове вступне випробування.

Для додаткового вступного випробування ваговий коефіцієнт не застосовується.

Додаткові вступні випробування передують вступним випробуванням зі спеціальності та англійської мови.

Оцінювання додаткових вступних випробувань відбувається за двобальною шкалою: «зараховано» або «не зараховано».

У випадку, коли за додаткове вступне випробування вступник отримав оцінку «не зараховано», він позбавляється права брати участь у конкурсі.