Закон України "Про вищу освіту"

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261

Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309

Положення про спеціалізовану вчену раду, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.09.2011 № 1059

Порядок присудження наукових ступенів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі змінами)

Наказ МОН України від 12.01.2017 р. № 40 "Про затвердження Вимог до оформлення дисертації".

Наказ МОН України від 14.01.2016 № 13 "Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам" (зі змінами)

Наказ МОН України від 17.10.2012 № 1111 "Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України"