До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності, зокрема, не менше 10 публікацій в міжнародних, вітчизняних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації.

Вступ до докторантури здійснюється відповідно до Правил прийому до аспірантури та докторантури Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова