Для вступу до аспірантури вступник особисто подає до відділу аспірантури і докторантури ХНУМГ імені О. М. Бекетова (каб. 403а, корпус бмк) повний комплект обов’язкових документів у картонному швидкозшивачі.

Під час подання документів вступник пред’являє:
- документ, що засвідчує особу та громадянство;
- заява установленої форми
- військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);
- документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього.

До заяви вступник додає:

- анкету;
- особовий листок з обліку кадрів;
- список опублікованих наукових праць і винаходів, завірений завідувачем відповідної випускової кафедри ХНУМГ імені О. М. Бекетова з відгуком передбачуваного наукового керівника;
- копію диплома магістра (спеціаліста) та додатка до нього;
- витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету, інституту про рекомендацію щодо вступу до аспірантури (за наявності);
- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
- копію ідентифікаційного номеру;
- копію трудової книжки (за умови її наявності копія завіряється за місцем роботи);
- 2 фотокартки 3х4;
- довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в університетському гуртожитку);
- міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня) (за наявності);
- угода з ректором ХНУМГ імені О. М. Бекетова (за умови вступу за державним замовленням) або контракт про платну підготовку – у двох екземплярах.

Усі вступники обов'язково мають заповнити реєстраційну інформацію в форматі MS Excel (завантажити зразок) та надіслати її електронною поштою до 24.08.2017 р. на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Початок прийому заяв та документів від осіб, які складають вступні випробування –14.08.2017 р.

Документи подавати за адресою ХНУМГ імені О. М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, Україна, 61002.

Відділ аспірантури і докторантури к. 403а (новий корпус)

Консультації з питань вступу: (057) 707-31-55

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають вступні випробування – 24.08.2017 р.
Проведення вступних випробувань – 28.08.2017 р. – 08.09.2017 р.
Зарахування вступників за рахунок коштів державного бюджету – до 15.09.2017 р.
Зарахування вступників за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб (за умови виконання набору за рахунок коштів державного бюджету за відповідною спеціальністю (спеціалізацією)) – до 01.10.2017 р.
 
 
Програми вступних іспитів за спеціальностями
 
 
Склад предметних комісій за спеціальностями
 
281 Публічне управління та адміністрування