Для вступу до аспірантури вступник особисто подає до відділу аспірантури і докторантури ХНУМГ імені О. М. Бекетова (каб. 403а, корпус бмк) повний комплект обов’язкових документів у картонному швидкозшивачі.

Під час подання документів вступник пред’являє:

- документ, що засвідчує особу та громадянство;

- заява установленої форми;

- військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);

- документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього.

До заяви вступник додає:

-  згоду на збір та обробку персональних даних;

- анкету;

- особовий листок з обліку кадрів (для працюючих - заповнений за основним місцем роботи);

автобіографію;

- список опублікованих наукових праць і винаходів (оформлений з урахуванням нормативних положень ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання), завірений вченим секретарем ХНУМГ ім. О. М. Бекетова з відгуком передбачуваного наукового керівника;

- копію диплома магістра (спеціаліста) та додатка до нього;

- витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету, інституту про рекомендацію щодо вступу до аспірантури (за наявності);

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

- копію ідентифікаційного номеру;

копію військового квитка або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);

- копію трудової книжки (за умови її наявності копія завіряється за місцем роботи);

- 2 фотокартки 3х4;

- довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в університетському гуртожитку);

- медична довідка про стан здоров'я за формою № 086-о;

- міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня) (за наявності). 

Усі вступники обов'язково мають заповнити реєстраційну інформацію в форматі MS Excel (завантажити зразок) та надіслати її електронною поштою до 24.08.2018 р. на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вартість навчання за очною (денною, вечірньою) формою - 17850 грн. на рік.

Початок прийому заяв та документів –13.08.2018 р.

Документи подавати за адресою ХНУМГ імені О. М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, Україна, 61002.

Відділ аспірантури і докторантури к. 403а (новий корпус)

Консультації з питань вступу: (057) 707-31-55

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Закінчення прийому заяв та документів – 24.08.2018 р.
Проведення вступних випробувань – 27.08.2018 р. – 07.09.2018 р.
Зарахування вступників за рахунок коштів державного бюджету – до 15.09.2018 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування за рахунок коштів державного бюджету - 11.09.2018 р.
Зарахування вступників за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб – до 01.10.2018 р.
 
 
Програми вступних іспитів за спеціальностями
 
275 Транспортні технології. Електротранспорт
 
Вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, що зазначена в дипломі магістра (спеціаліста) можуть бути призначені додаткові вступні випробування. З програмами додаткових вступних іспитів можна ознайомитись тут.
 
Склад предметних комісій за спеціальностями
 

275 Транспортні технології. Електротранспорт
281 Публічне управління та адміністрування