Для вступу до аспірантури вступник особисто подає до відділу аспірантури і докторантури ХНУМГ імені О. М. Бекетова (каб. 403а, корпус бмк) повний комплект обов’язкових документів у картонному швидкозшивачі.

Під час подання документів вступник пред’являє:

- документ, що засвідчує особу та громадянство;

- заява установленої форми;

- військовий квиток або посвідчення про приписку (для військовозобов’язаних);

- документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ і додаток до нього.

До заяви вступник додає:

- анкету;

- особовий листок з обліку кадрів (для працюючих - заповнений за основним місцем роботи);

- список опублікованих наукових праць і винаходів (оформлений з урахуванням нормативних положень ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання), завірений вченим секретарем ХНУМГ ім. О. М. Бекетова з відгуком передбачуваного наукового керівника;

- копію диплома магістра (спеціаліста) та додатка до нього;

- витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету, інституту про рекомендацію щодо вступу до аспірантури (за наявності);

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

- копію ідентифікаційного номеру;

- копію трудової книжки (за умови її наявності копія завіряється за місцем роботи);

- 2 фотокартки 3х4;

- довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в університетському гуртожитку);

- медична довідка про стан здоров'я за формою № 086-о;

- міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівень не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня) (за наявності). 

Усі вступники обов'язково мають заповнити реєстраційну інформацію в форматі MS Excel (завантажити зразок) та надіслати її електронною поштою до 24.08.2018 р. на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Початок прийому заяв та документів –13.08.2018 р.

Документи подавати за адресою ХНУМГ імені О. М. Бекетова, вул. Маршала Бажанова, 17, м. Харків, Україна, 61002.

Відділ аспірантури і докторантури к. 403а (новий корпус)

Консультації з питань вступу: (057) 707-31-55

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Закінчення прийому заяв та документів – 24.08.2018 р.
Проведення вступних випробувань – 27.08.2018 р. – 07.09.2018 р.
Зарахування вступників за рахунок коштів державного бюджету – до 15.09.2018 р.
Оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування за рахунок коштів державного бюджету - 11.09.2018 р.
Зарахування вступників за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб – до 01.10.2018 р.
 
 
Програми вступних іспитів за спеціальностями
 
 
Склад предметних комісій за спеціальностями
 
281 Публічне управління та адміністрування