1. Загальна частина

1.1 Цикл загальної підготовки

Академічна та наукова англійська мова

Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності

Управління науковими проектами

Сучасні методи викладання у вищій школі

Історія і філософія науки

 

1.2 Цикл професійної та практичної підготовки

Системологія на транспорті

Моделювання транспортних систем

 

2. Вибіркова частина

2.1 Цикл загальної підготовки

Іноземна мова професійного спрямування

Іноземна мова ділового спілкування

 

2.2 Цикл професійної та практичної підготовки

Теорія транспортних потоків

Логістичне управління на транспорті

Ефективність транспортних технологій

Фактор людини на транспорті