1. Загальна частина

1.1 Цикл загальної підготовки

Академічна та наукова англійська мова

Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності

Управління науковими проектами

Сучасні методи викладання у вищій школі

Історія і філософія науки

 

1.2 Цикл професійної та практичної підготовки

Сучасні конструктивні системи та технології в будівництві і цивільній інженерії

Експериментальні методи дослідження і математична обробка результатів експерименту в галузі будівництва і цивільної інженерії

 

2. Вибіркова частина

2.1 Цикл професійної та практичної підготовки

Нові енергетичні принципи в задачах управління поведінкою конструкцій

Сучасні технології одержання і керування якістю будівельних матеріалів

Технологічні процеси зведення будівель і споруд із застосуванням сучасної будтехніки

Створення, оптимізація, удосконалення та підвищення надійності систем теплогазопостачання, вентиляції і кондиціювання повітря та будівельна теплотехніка

Взаємодія конструкцій будівель і споруд з грунтом

Інтенсифікація функціонування споруд і обладнання систем водопостачання та водовідведення