1. Загальна частина

1.1 Цикл загальної підготовки

Академічна та наукова англійська мова

Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності

Управління науковими проектами

Сучасні методи викладання у вищій школі

Історія і філософія науки

 

1.2 Цикл професійної та практичної підготовки

Методологія управління проектами, програмами та портфелями проектів

Аспірантські студії

Науково-педагогічна практика

 

2. Вибіркова частина

2.1 Цикл професійної та практичної підготовки

Блок вибіркових дисциплін "Управління проектами"

Інформаційні технології та системна інтеграція в управлінні проектами

Моделі та методи управління ІТ-проектами

Моделі та методи управління StartUp-проектами

 

Блок вибіркових дисциплін "Інформаційні системи та технології"

Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів об'єктів управління інформаційних систем

Моделі, технології проектування та управління інформаційними системами

Сучасні підходи до розробки та впровадження інформаційних технологій