1. Загальна частина

1.1 Цикл загальної підготовки

Академічна та наукова англійська мова

Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності

Управління науковими проектами

Сучасні методи викладання у вищій школі

Історія і філософія науки

 

1.2 Цикл професійної та практичної підготовки

Сучасна економічна теорія

Інноваційна економіка

 

 

2. Вибіркова частина

2.1 Цикл загальної підготовки

Базова академічна та наукова іноземна мова (друга)

Економіко-статистичні методи обробки наукових досліджень

 

2.2 Цикл професійної та практичної підготовки

Підприємництво в економічному розвитку суспільства

Стратегія конкуренції

Торгівля та біржова діяльність (поглиблений курс)

Конкурентні системи в сфері торгівлі