1. Загальна частина

1.1 Цикл загальної підготовки

Академічна та наукова англійська мова

Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності

Управління науковими проектами

Сучасні методи викладання у вищій школі

Історія і філософія науки

 

1.2 Цикл професійної та практичної підготовки

Теорія і методологія сучасної економічної науки

Сучасні методи дослідження економічних процесів

Асистентська науково-педагогічна практика

 

 

2. Вибіркова частина

2.1 Цикл загальної підготовки

Базова академічна та наукова іноземна мова (друга)

Риторика та технології наукової презентації

 

2.2 Цикл професійної та практичної підготовки

Економетричне моделювання в наукових дослідженнях

Соціальна економіка та політика

Обліково-аналітичне забезпечення управління результативністю господарської діяльності

Інформаційні технології аналізу даних та моделювання бізнес-процесів