1. Загальна частина

1.1 Цикл загальної підготовки

Академічна та наукова англійська мова

Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності

Управління науковими проектами

Сучасні методи викладання у вищій школі

Історія і філософія науки

 

1.2 Цикл професійної та практичної підготовки

Історія та теорія світової цивілізації

Історична урбаністика

 

2. Вибіркова частина

2.1 Цикл професійної та практичної підготовки

Історіософія міського господарства

Історія світової політичної думки

Сучасна вітчизняна і світова історіографія

Сучасне вітчизняне і світове джерелознавство

Актуальні проблеми світової історії

Актуальні проблеми історії України