Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання в аспірантурі Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова для здобуття ступеня доктора філософії

 

Галузь знань

Спеціальність

Випускова кафедра

Документи

Шифр

Назва

Шифр

Назва

03

Гуманітарні науки

032

Історія та археологія

Історії і культурології

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Предмети, що викладаються

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Предмети, що викладаються

07

Управління та адміністрування

071

Облік і оподаткування

Фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Предмети, що викладаються

073

Менеджмент

Менеджменту і адміністування

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Предмети, що викладаються

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Предмети, що викладаються

12

Інформаційні технології

122

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Управління проектами в міському господарстві і будівництві

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Предмети, що викладаються

13

Механічна інженерія

132

Матеріалознавство

Транспортних систем і логістики

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Предмети, що викладаються

14

Електрична інженерія

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Альтернативної електроенергетики та електротехніки

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Предмети, що викладаються

18

Виробництво та технології

183

Технології захисту навколишнього середовища

Інженерної екології міст

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Предмети, що викладаються

19

Архітектура та будівництво

191

Архітектура та містобудування

Архітектури будівель і споруд та дизайну архітектурного середовища

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Предмети, що викладаються

192

Будівництво та цивільна інженерія

Будівельних конструкцій

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Предмети, що викладаються

193

Геодезія та землеустрій

Земельного адміністрування та геоінформаційних систем

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Предмети, що викладаються

27

Транспорт

275

Транспортні технології

Транспортних систем і логістики

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Предмети, що викладаються

28

Публічне управління та адміністрування

281

Публічне управління та адміністрування

Менеджменту і адміністування

Освітньо-наукова програма

Навчальний план

Предмети, що викладаються